ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 اداری

این بخش ویژه کارمندان و امور اداری است

 اینترنت وایرلس

ویژه مشترکین اینترنت وایرلس و دانشگاهها

 مدیر فنی

امید دهقان

 امور اداری

سمیرا حیدری

 امور مالی

الهه آقاچی

 کارشناس فنی

محمد ذادق آبادی

 بازرس

محمدرضا محمودی

 واحد فنی

احسان آل طه